OXA er kaldesignalet på Danmarks første kystradiostation beliggende på Holmen

Holmens gamle kystradiostation der ifølge planerne skulle været nedrevet, er nu reddet og flyttet til Nyholm.

Radiostationen er den eneste bevarede Radiostation fra Danmarks radiotekniske pionertid.
Den opførtes i 1908 og blev udvidet i 1915 af Holmens arkitekt Olaf Schmidth, og må betragtes som et værdigt
monument over en periode, hvor Danmark var blandt de førende inden for udviklingen af trådløs telekommunikation.
Her opfostredes flere af de personer, hvis store tekniske indsigt blandt andet fik afgørende betydning ved
oprettelsen af det officielle Danmarks Radio (Statsradiofonien) i 1925. De havde også stor del i udviklingen
af den danske radioindustri, der var med til at befæste Danmarks internationale ry som opfindernation.

Radiostationen fungerede helt frem til 1945 og telegrafisterne herfra var nok den befolkningsgruppe i Danmark,
der var mest aktive i modstanden mod besættelsesmagten, men naturligt nok også nogle af de mest udsatte.

Efter nedlæggelse af Orlogsværftet og salget af de frilagte grunde og bygninger blev flådestationen Holmen
til Marinestation Holmen, hvis hovedaktivitet er henlagt til Nyholm.

I lokalplan "Holmen II" blev Radiostationen dømt til nedrivning på trods af, at Det særlige Byggesyn i 1991
indstillede bygningen til fredning med følgende begrundelse: "Byggesynet fandt, at Radiostationen, opført
1908-09 og udvidet 1915 ved Olaf Schmidth, har den særlige kulturhistoriske værdi, der begrunder en fredning,
selvom bygningen ikke er 100 år gammel. Bygningen blev opført som radiostation, og er et fint eksempel på et
træhus i nationalromantisk stil."

Radiohistorisk interesserede startede derfor "Foreningen til bevarelse af Danmarks ældste Radiostation".
Foreningen har overtaget Radiostationen og fået tilladelse af Forsvarsministeriet til at flytte den
til Nyholm, i nærheden af Mastekranen og den gamle hovedvagt på batteriet Sixtus område.

En finere beliggenhed findes næppe.

Tilbage til forsiden